تند ولی بخون

همـــــه چـــــی!!! - دلتنگی یعنی


همـــــه چـــــی!!!

دلتنگی یعنی

 عکسایی که نگاه کردن به اونا،رویاهات رو خیس میکنه

 

دلتنگی یعنی

 بغضی که باهاش کلنجار میری تا یهویی نشکنه

 

دلتنگی یعنی

 اس ام اس هایی که نوشته میشه ولی فرستاده نمیشه

 

دلتنگی یعنی

 امروز...

تاريخ جمعه سی ام فروردین ۱۳۹۲سـاعت 11:58 نويسنده Ayda| |

princess-E