X
تبلیغات

تند ولی بخون

همـــــه چـــــی!!!


همـــــه چـــــی!!!

چند روزه تو هم درگیری با غم ، من گیر میدم بهت تو گیر میدی به من

حرفُ گِله ای اگه داری ، پشت سر نه تو رو خودم بزن

بگو بَدم بگو لجن ، بگو درمیاد از کارات بازم لجم

نمیدونم کجایی ولی به یاده تو ، میزنم بازم آروم آروم قدم

تو که باختی منم باختم کی برده پس ، دلامونو گرم میکردیم به کی برده سرد

تکست میدادیم به هم تا دَمِ صبح ، اون رابطه ی قشنگمون چی شده پس

خودتو بذار به جای من یکم ، کلی گِله دارم بذار یکم بگم

تو سرگرمه مهمونی و تفریح ، من به سلامتی تو رفت دوباره پیکم

 

دلم گرفته ای خدا تنها شدم دوباره ، روزای سردی موندهو شبای بی ستاره

دلم گرفته ای خدا حرفی بزن تو با من ، نذار همینجوری بره تنهایی عمری با غم

 

کلی گِله لای حرفای من گم ، متنفرم از حرفای مردم

راست میگفتی خودمونو عشقه ، بیا گوش کنیم به حرفای هم خُب

اشتباهه که تاثیر بگیریم ، از حرف اینو اونو بعد تصمیم بگیریم

بزنیم لجن به خاطره و لحظه ، بدون هیچ تفسیر بی تقصیر بمیریم

چقد خوب بود چه بد بگا رفت ، مقصر رفتارای بچه گانست

تقاص فاصله ی بینمون گرونه ، کاشکی میشد رابطمون پنهون بمونه

گاهی گلی گاهی هم بد خاری ، بگو بینم هنوز به این اعتقاد داری

همه چی خوب بود ما همه چی داشتیم ، ولی بود واقعا جا اعتماد خالی

 

دلم گرفته ای خدا تنها شدم دوباره روزای سردی موندهو شبای بی ستاره

دلم گرفته ای خدا حرفی بزن تو با من ، نذار همینجوری بره تنهایی عمری با غم

 

دلم گرفته ای خدا تنها شدم دوباره ، روزای سردی موندهو شبای بی ستاره

دلم گرفته ای خدا حرفی بزن تو با من ، نذار همینجوری بره تنهایی عمری با غم
تاريخ چهارشنبه سیزدهم فروردین 1393سـاعت 1:56 نويسنده Ayda| |

ﻣﯿﮕﯽ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺍﻣﺎ ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﻣﯿﺸﯽ ﻭ ﻫﻨﻮﺯ ﮔﯿﺠﯽ، ﺩﺳﺘﺖ ﻣﯿﺮﻩ ﺑﻪ
ﮔﻮﺷﯿﺖ ﮐﻪ sms ﺑﺪﯼ : ﺻﺒﺢ ﺑﺨﯿﺮ ﻋﺰﯾـــــﺰﻡ : (
ﻣﯿﮕﯽ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺍﻣﺎ ﺩﻟﺖ ﻭﺍﺳﻪ sms ﺩﺍﺩﻥ ﺑﻬﺶ ﺳﺮ ﮐﻼﺱ ﺍﻭﻧﻢ ﯾﻮﺍﺷﮑﯽ
ﺗﻨﮓ ﺷﺪﻩ !!!
ﻣﯿﮕﯽ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺍﻣﺎ ﺍﺳﻤﺸﻮ ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﺸﻨﻮﯼ ﺩﺍﻍ ﺩﻟﺖ ﺗﺎﺯﻩ ﻣﯿﺸﻪ .....
ﻣﯿﮕﯽ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺍﻣﺎ ﺗﺎ ﺑﻬﺶ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﺍﺷﮏ ﺗﻮ ﭼﺸﻤﺎﺕ ﺟﻤﻊ
ﻣﯿﺸﻪ ...
ﻣﯿﮕﯽ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﮔﻔﺘﯽ ﮐﻪ ﺩﯾﮕﻪ ﻧﺸﻨﻮﻡ ﺍﺯﻭﻥ ﺍﺯﻡ ﺑﭙﺮﺳﯿﻨﺎ ..
ﺍﻣﺎ ﮐﺎﺭ ﺩﻟﺖ ﺑﺎ ﺍﯾﻨﺎ ﺩﺭﺳﺖ ﻧﻤﯿﺸﻪ !
ﻣﯿﮕﯽ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺍﻣﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ
ﻋﮑﺴﺎﺷﻮ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯿﮑﻨﯿﻮ ﺑﺎﻫﺎﺵ ﺣﺮﻑ ﻣﯿﺰﻧﯽ ..
ﻣﯿﮕﯽ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺍﻣﺎ ﺑﻌﻀﯽ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﺩﺳﺘﺖ ﻣﯿﺮﻩ ﺭﻭ ﺷﻤﺎﺭﺵ ﮐﻪ ﺯﻧﮓ
ﺑﺰﻧﯽ ... ﻧﺰﻧﯽ .... ﺑﺰﻧﯽ ... ﻧﺰﻧﯽ ... !!!
ﻣﯿﮕﯽ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺍﻣﺎ ﺩﻟﺖ ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ ﺑﺎﺯﻡ ﺑﻬﺶ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯽ .. ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﻨﯽ
ﺍﻭﻥ ﻫﻤﻪ ﺗﺤﻘﯿﺮﻭ ... !
ﻣﯿﮕﯽ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺍﻣﺎ ﻫﯽ ﻋﮑﺴﺸﻮ ﺟﻠﻮ، ﻋﻘﺐ ﻣﯿﺒﺮﯼ ﻭ ﻣﯿﺒﻮﺳﯿﺶ !!!
ﻣﯿﮕﯽ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺍﻣﺎ ﺗﺎ ﯾﻪ ﺑﭽﻪ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﻣﯿﺒﯿﻨﯽ ﯾﺎﺩ ﻗﺪﯾﻤﺎ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﻔﺖ
ﺑﭽﻤﻮﻥ ﺑﻪ ﻣﺎﻣﺎﻧﺶ ﺑﺮﻩ، ﻣﯿﮕﻔﺘﯽ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﺑﺎﺵ !!
ﻣﯿﮕﯽ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺍﻣﺎ ﺩﻟﺖ ﻭﺍﺳﻪ ﺻﺪﺍﺵ ﻟﮏ ﺯﺩﻩ !
ﻣﯿﮕﯽ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺍﻣﺎ ﺷﺒﺎ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﺧﻮﺍﺑﺖ ﻧﻤﯿﺒﺮﻩ .. ﺑﺎ ﺧﻮﺩﺕ ﻣﯿﮕﯽ ﯾﻌﻨﯽ
ﺩﺍﺭﻩ ﭼﯿﮑﺎﺭ ﻣﯿﮑﻨﻪ؟
ﻣﯿﮕﯽ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺍﻣﺎ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﯽ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺗﻮ ﺯﻧﺪﮔﯿﺸﻪ
ﻣﯿﮕﯽ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺍﻣﺎ ﮐﻨﺠﮑﺎﻭﯼ ﻃﺮﻓﺶ ﭼﻪ ﺷﮑﻠﯿﻪ ...
ﻣﯿﮕﯽ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺍﻣﺎ ﻣﯿﺨﻮﺍﯼ ﺑﺪﻭﻧﯽ ﺍﻻﻥ ﮐﺠﺎﺳﺖ ﻭ ﭼﯿﮑﺎﺭ ﻣﯿﮑﻨﻪ ....
ﻣﯿﮕﯽ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺍﻣﺎ ﻣﯿﺪﻭﻧﯽ ﭼﻘﺪﺭﺭﺭﺭ
ﻣﻬﻤﻪ !!
ﻣﯿﺪﻭﻧﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺩﻭﺳﺶ ﺩﺍﺭﯼ ﭘﺲ ﻧﮕﻮ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ !
ﺑﮕﻮ ﻣﻬﻤﻪ ﺍﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ
تاريخ جمعه نهم اسفند 1392سـاعت 11:11 نويسنده Ayda| |


گاهی قـــبل از رفتن
قبـــل از به زبان آوردنِ
خداحافظ
چشمانت را ببـــند
به لحظه هایتان
به خنده هایتان
به دعوا و بچه بازی هایتان
به بی حوصلگی ها و بعد دلتنگی هایتان
به حسادت هایِ عاشقانه تان
به لحظه هایتان
فکر کـــن !
اگـــر لبخندی رویِ لبهایت آمــــد
اگر دلـــت برایش بــی تابی کرد
اگر فـــکرِ دستهایش مجنونت کرد
یک قدم به عقــب بــــــردار
نـــگاهش کن !
بگــــو :
راستی . . . خیلی دوست دارم!!!!!!

تاريخ جمعه نهم اسفند 1392سـاعت 10:56 نويسنده Ayda| |

*خیره شدم به اون روزا، به خاطرات خوب و بد*
*غصه نخور دلم آخه، از تو خطایی سر نزد*
*آهای غریبه بی وفا، ببین چی آوردی سرم*
*چطور میتونم عشقتو، این روزا از یاد ببرم*
.
*نگفتی از چی دلخوری، دلت بهونه گیر شده*
*نگفتی با کی دمخوری، چشم تو از من سیر شده*
*شبا خیال عشقی پاک، رفیق رویای منه*
*یه ذره شبیه تو نیست، اون همه دنیای منه*
.
*غریبه، آهای غریبه بی وفایی*
*دلم پره ازت خدایی، چی دارم از تو جز جدایی*
*دیگه نمیشناسی منو قلب تو مال مردمه*
*اینکه میگم عاشقتم، برای بار چندمه*
.
*دوست نداری دعا کنم، یه روز به بن بست بخوری*
*از یکی بدتر از خودت، یه روزی رودست بخوری*
*راهتو کج کردی برو، بی مهری علاج تو*
*هر کی که مهربونی کرد، فکر نکن محتاج تو*
.
*گوشه ی خاطراتتم، یادی ازم نکن برو*
*میری تو از شرم چشام، سرتو خم نکن برو*
*غریبه، آهای غریبه بی وفایی*
*دلم پره ازت خدایی، چی دارم از تو جز جدایی*

تاريخ چهارشنبه یازدهم دی 1392سـاعت 21:31 نويسنده Ayda| |

عکس و متن عاشقانه جدید و فوق العاده زیبا
تاريخ چهارشنبه بیستم آذر 1392سـاعت 20:44 نويسنده Ayda| |

من...

شکستم ولی کسی صدای شکستنم را نشنید...

من...

درد کشیدم ولی کسی صدای فریاد هایم را نشنید

حالا...

در گلویم رسوب کرده اند...

هرچه میگریم ...

                      ارام نمیگیرم....

وتلخ تر....

               صدای گریه هایی که درون گوشم میپیچد

                                                  ازارم میدهد....

فقط بدان ....

                       صدایشان دردناک است..


تاريخ یکشنبه سی و یکم شهریور 1392سـاعت 19:56 نويسنده Ayda| |

                            بزرگترین قانون زندگی ما قانون جذب است.

           dividers

            قانون جذب قانون طبیعت است و درست همچون قانون جاذبه بی غرض.

          dividers

        افکار مغناطیسی هستند و بسامد دارند.وقتی افکاری در سرت بپرورانی آنها  به سوی  کائنات فرستاده میشوند و بطور مغناطیسی تمام چیز های مشابهی را که بسامدی یکسان دارند را به سوی خود جذب میکنند.هرچیزی که به بیرون فرستاده شود به منبع یعنی خودت برمیگردد.

         dividers

     افکار فعلی خودت زندگی آینده ات را خلق میکند در مورد هرچه بیشتر فکر کنی و برآن تمرکز داشته باشی به صورت زندگی ات برتو ظاهر میشود.

        dividers

      آنچه را میخواهی از قبل مجسم کن که مال تو شده است.بدان که سرانجام به سراغ تو می آید.پس بگذار بیاید.بابت آن خودت را ناراحت و نگران نکن.فکر کن که آن مال تو شده است و ازقبل صاحب آن بوده ای.

      dividers

     روند خلق از طریق برداشتن سه گام به تو کمک میکند تا هرآنچه را میخواهی خلق کنی:درخواست،باور،دریافت.

       dividers

     با تفکر راجع به اینکه میخواهی وضع چگونه پیش برود میتوانی روز خود را ازقبل خلق کنی.در این حالت تو به گونه ای هدفمند زندگی ات را خلق خواهی کرد.

       dividers

    در پایان هر روز قبل از به خواب رفتن وقایع روز خودت را مرور کن و در ذهنت هر رویدادی را که مطابق میل تو نبوده با آنچه که دلم میخواست باشد عوض کن.

         dividers

                 هر آنچه ذهن بتواند آن را تصور کند آن به دست می آید.

           dividers

               هر چه هستیم نتیجه همان است که فکرش را کرده ایم.

          dividers 

      برای گرفتن عشق و محبت اول خودت را سر شار از آن کن تا اینکه خودت جاذب شوی.

          dividers

                                راز واقعی قدرت آگاهی از قدرت است.

 

 

 

تاريخ دوشنبه چهارم شهریور 1392سـاعت 12:31 نويسنده Ayda| |

 
 رفتم به مغازه دوستم، دیدم یه دختر شاکی اومد تو، لپ تابشو کوبید رومیز،
 
 به فروشنده گفت که لپتابتون خرابه من اینو نمیخوام.

فروشنده: چرا؟

دختره: من نمیتونم اطلاعات لپ تاب قدیمیم و روی این بریزم!

فروشنده: خانم امکان نداره، میشه لطفا این کارو جلوی من انجام بدین؟

.... دختره لپ تاپاشو روشن کرد، یه موس هم از کیفش درآورد -روی فایل
 
 مورد نظرش با موس راست کلیک کرد و cutرو انتخاب کرد. -موس رو از اون
 
 لپ تاب جدا کرد. -بعدش با دقت موس و برداشت و به لپ تاب جدیده وصل
 
کرد. -دوباره راست کلیک کرد و از اونجا PASTE رو زد!!!! . . . . . -فروشنده
 
سکته کرد مرد!
 
                                        ادامه مطلب یادتون نره


ادامـــه مطلب
تاريخ شنبه هشتم تیر 1392سـاعت 17:16 نويسنده Ayda| |

 

                                                          ادامه مطلب یادتون نره


ادامـــه مطلب
تاريخ جمعه بیستم اردیبهشت 1392سـاعت 12:53 نويسنده Ayda| |


مادر ! من هرگز بهشت را زیر پایت ندیدم ،
زیر پای تو آرزوهایی بود که از آن گذشتی به خاطر من …
مادرم …
قدمهایت را بر روی چشمانم بگذار تا چشمانم بهشت را نظاره کنند …
تنت قدمگاه آغاز بودنم شد !
آغوشت بهشت من است “
مادر


تاريخ چهارشنبه یازدهم اردیبهشت 1392سـاعت 16:58 نويسنده Ayda| |

princess-E